Co je to inkluzivní podnikání

Podnik jako společensky prospěšné médium

Co je to inkluzivní podnikání

Inkluzivní podnik dle své strategie poskytuje příležitosti pro lidi v rámci celé škály ekonomické pyramidy, aby snížil chudobu a zvýšil prosperitu. Jeho cílem je podpořit a redukovat počet finančně slabých a nedostatečně obsluhovaných subjektů skrze podnikatelský řetězec.

Matky a rodiny mají omezené možnosti

Genderová finanční mezera

O rozdílech souvisejících s pohlavím ve vztahu s úvěrovým trhem se hovoří pramálo. Mnoho žen však díky ekonomickým rozdílům nedosáhne na půjky a nemůže začít podnikat.

Genderová finanční mezera
Tresty za mateřství

Ženy ve vědě mají menší šance na autorství

Trest za mateřství

Ženy ve vědě mají menší šance na autorství. Česko je v Evropské unii ale unikátní. Ve vědě existují tresty za mateřství.

Andělský investor pro váš Projekt

Kdo je Business Angel

Andělský investor je subjekt, který pomáhá Projektu s jeho financováním a s radami v mnoha dalších oblastech.

Kdo je Business Angel
INTERNACIONALIZACE PODNIKÁNÍ

Faktory, které mění český marketing

3 chyby v marketingu

z pohledu internacionalizace

Jako majitelé malé firmy se musíte dívat za hranice tradičních forem marketingu. Inspirace ze zahraničí je zásadní, ale zároveň matoucí, zvláště pokud se podnikatelé dívají za oceán. Tamní zvyky jsou jiné a audience vnímá prezentační akt také zcela jinak, než jak je tomu v Evropě.

Rozdíly v marketingu mezi dvěma světy

Rozdíl mezi českým a americkým marketingem

Americké podnikatelské praktiky jsou rozdílné. Marketingové jednání mnohé evropské země považují za invazivní, přesto je mnoho marketérů a podnikatelů kopíruje v naději, že uspějí. Některým se to podaří, ale tato statistika se pohybuje v jednotkách procent, naopak desítky procent projektů pohřbí.

Rozdíl mezi českým a americkým marketingem
Strategie internacionaliace. Image by rawpixel.com on Freepik

Jak může internacionalizovat podnikatel jednotlivec

Rozdělení podnikatelských subjektů v článku se zaobírá třemi základními typy tzv. one-person podnikatelů: a) Solopreneur b) Entrepreneur  c) Freelance, kteří poskytují...

Czech and American marketing. D

The difference between Czech and American marketing

American business practices are different. Marketing practices are considered invasive by many European countries, yet many marketers and entrepreneurs copy...

Czech and American marketing. D

Jaký je rozdíl mezi českým a americkým marketingem?

Americké podnikatelské praktiky jsou rozdílné. Marketingové jednání mnohé evropské země považují za invazivní, přesto je mnoho marketérů a podnikatelů kopíruje v naději, že...

The Gender Gap in Finance. Image by Freepik

Gender gap in finances limits mothers and family development

When the gender gap is mentioned, many people do not think of the key issue through media coverage of colorful physical...

The Gender Gap in Finance. Image by Freepik

Genderová mezera ve financích

Rozdíl platů mezi muži a ženami není jediným rozdílem, které ženy staví do nevýhody a dělá je ekonomicky slabšími. Mezera ve financích je...

Inclusive business. Image by Freepik

What is inclusion and what is inclusive business?

The term inclusion carries the meaning of accepting or including a part into a whole. Its opposite is exclusion, which can be...

Inclusive business. Image by Freepik

Co je to inkluze a co je inkluzivní podnikání?

Výraz inkluze obnáší význam přijetí či zahrnutí části do celku. Jejím opakem je exkluze neboli vyloučení, se kterým se lze setkat...

Women in science. Image by Freepik

Women in science: opportunities and obstacles

Women in science receive less recognition for their contributions. A large-scale study involving researchers and multiple university departments found that women...

Women in science. Image by Freepik

Ženy ve vědě: Sankce za mateřství je realita

Ženy ve vědě dostávají za své příspěvky méně uznání. Rozsáhlá studie, na které se podíleli vědci a mnoho univerzitních departmentů zjistila, že pro...

Marketing mistakes from perspective of internationalization. Image by Lifestylememory on Freepik

3 mistakes in marketing (internationalisation perspective)

As a small business owner, you need to look beyond traditional forms of marketing. Taking inspiration from abroad is essential but...