Jaký je rozdíl mezi českým a americkým marketingem?

Czech and American marketing. D

Americké podnikatelské praktiky jsou rozdílné. Marketingové jednání mnohé evropské země považují za invazivní, přesto je mnoho marketérů a podnikatelů kopíruje v naději, že uspějí. Některým se to podaří, ale tato statistika se pohybuje v jednotkách procent, naopak desítky procent projektů pohřbí. Jaký je rozdíl mezi českým a americkým marketingem?

Američané disponují specifickými dovednostmi, ke kterým jsou vedeni již od útlého věku. Při jejich užití v businessu jsou v nich jako ryba ve vodě, na rozdíl od mnohem konzervativnějších Evropanů nebo dokonce Čechů. Americký podnikatel se primárně snaží udělat ze svého podnikání místo, kam zákazníci chtějí jít (Make a business a destination) a klade velký důraz na prestiž a kvantitu zásahu. Má to své důvody, ať už ty tradiční nebo ty demografické. Český podnikatel je však oběma zmíněnými faktory limitován, byť často praktikuje stejné nebo podobné postupy.

Rozdíly v marketingu jsou evidentní

Například každá americká přestávka má vlastní reklamní spot a sponzorované statistiky. Evropa naopak disponuje řadou omezení, která takové kroky eliminují. Evropská marketingová kultura je jednoznačně odlišná a dbá více na lokální vazby a společenskou etiku.

V Evropě se více akceptují třídní rozdíly a v USA se fetišizuje bohatství a úspěch. Aspirační americký marketing mnoho Evropanů vnímá vtíravě a neupřímně. Nikdy tak nebude a nemůže fungovat stejně. Podniky nemusí být otevřené novým vztahům, ale zákazníci jsou otevřeni novým myšlenkám.

Rozdíl mezi českým a americkým marketingem

Český a americký marketing. Jaké jsou rozdíly?

Ústav tuto problematiku zkoumá s cílem edukovat české podnikatele o těchto faktorech a ve spolupráci s firmou Kaskara, která řeší oblast risk marketingu se snaží definovat rizika vyplývající z mylných představ vznikajících transferem informací z amerického podnikatelského prostředí.

Naše programy a osvěta otevírají mnoho opomíjených témat a témat nových, která vznikají s vývojem a prolínáním světů a zasahují nebo jakkoli ovlivňují české podnikatelské prostředí. Edukujeme a informujeme o rozdílech v podnikání a vnímání marketingu mezi státy z pohledu internacionalizace jako živého organismu, který má dopad na české podnikatele.

Pokud vás toto téma zajímá, čtěte více ZDE.

 

» ENGLISH VERSION

 

Inspirace

clarityes1.com/blog/4-ways-commercial-excellence-is-different-europe-vs-usa/

Nositelka myšlenky ústavu INBusiness, podnikatelka a risk manažer.