Články autora

Lucie Hron

Nositelka myšlenky ústavu INBusiness, podnikatelka a risk manažer.

Interview: Karin Krausová Vrdlovcová

Bývalá televizní moderátorka, reportérka a produkční. Nyní beauty blogerka, SMM specialistka a koučka rétoriky. Mohli jsme vás vidět v seriálech, ale také ve...

Strategie internacionaliace. Image by rawpixel.com on Freepik

Jak může internacionalizovat podnikatel jednotlivec

Rozdělení podnikatelských subjektů v článku se zaobírá třemi základními typy tzv. one-person podnikatelů: a) Solopreneur b) Entrepreneur  c) Freelance, kteří poskytují...

Czech and American marketing. D

The difference between Czech and American marketing

American business practices are different. Marketing practices are considered invasive by many European countries, yet many marketers and entrepreneurs copy...

Czech and American marketing. D

Jaký je rozdíl mezi českým a americkým marketingem?

Americké podnikatelské praktiky jsou rozdílné. Marketingové jednání mnohé evropské země považují za invazivní, přesto je mnoho marketérů a podnikatelů kopíruje v naději, že...

The Gender Gap in Finance. Image by Freepik

Gender gap in finances limits mothers and family development

When the gender gap is mentioned, many people do not think of the key issue through media coverage of colorful physical...

The Gender Gap in Finance. Image by Freepik

Genderová mezera ve financích

Rozdíl platů mezi muži a ženami není jediným rozdílem, které ženy staví do nevýhody a dělá je ekonomicky slabšími. Mezera ve financích je...

Inclusive business. Image by Freepik

What is inclusion and what is inclusive business?

The term inclusion carries the meaning of accepting or including a part into a whole. Its opposite is exclusion, which can be...

Inclusive business. Image by Freepik

Co je to inkluze a co je inkluzivní podnikání?

Výraz inkluze obnáší význam přijetí či zahrnutí části do celku. Jejím opakem je exkluze neboli vyloučení, se kterým se lze setkat...

Women in science. Image by Freepik

Women in science: opportunities and obstacles

Women in science receive less recognition for their contributions. A large-scale study involving researchers and multiple university departments found that women...

Women in science. Image by Freepik

Ženy ve vědě: Sankce za mateřství je realita

Ženy ve vědě dostávají za své příspěvky méně uznání. Rozsáhlá studie, na které se podíleli vědci a mnoho univerzitních departmentů zjistila, že pro...