Genderová mezera ve financích omezuje matky a rozvoj rodiny

Genderová finanční mezera. Image by Freepik

Rozdíl platů mezi muži a ženami není jediným rozdílem, které ženy staví do nevýhody a dělá je ekonomicky slabšími. Mezera ve financích je mnohem větší a není tomu tak dlouho, co byla od sebe na míle vzdálená. Přesto, když se řekne genderová mezera, mnoho lidí si skrze medializaci pestrých titulků fyzických a společenských srovnání nevybaví klíčový problém.

Odstranění genderové finanční mezery je stěžejní pro zlepšení a zkvalitnění životů rodin. Málokdo však tento problém vidí a nelze se čemu divit, když není v záři reflektorů. Hlavní faktory genderových rozdílů jsou totiž ekonomické, spadají do oblasti pracovního trhu a úvěrové politiky. Tyto oblasti nejsou mediálně tak přitažlivé jako jiné genderové rozdíly, a tak nemohou být na prvních příčkách v otázkách genderové mezery.

O rozdílech souvisejících s pohlavím ve vztahu s úvěrovým trhem se hovoří pramálo

Rozdíl je však pozoruhodný v kontextu posledních 15 let, kdy přišlo na úvěrový trh mnoho změn a nové standardy. Každý si uvědomuje propast mezi příjmy, kterou můžeme stále vidět na trhu práce, jak je to ale s propastí v rámci půjček a úvěrového skóre? Analýzu zveřejnila Investopedia v roce 2020, kde publikovala značné úvěrové rozdíly.

Je těžké uvěřit, že ještě v 70. letech nebylo ženám dovoleno vzít si půjčku nebo žádat o úvěr. Pokud si koupily dům, musely obvykle zaplatit větší zálohu než muži. V roce 1974 byl přijat zákon o rovných úvěrových příležitostech ECOA, který zakázal diskriminaci žadatelů o úvěr na základě pohlaví. Poprvé v historii mohly ženy vlastnit kreditní kartu na své jméno.

Je smutné, že to, co bylo běžné 3000 let před naším letopočtem si musely ženy opět vydobýt. V Egyptě měly ženy stejná finanční práva jako muži. Mohly nabývat, vlastnit a disponovat s majetkem, uzavírat smlouvy a iniciovat občanskoprávní soudní spory. Byly členkami v porotách, svědky právních dokumentů a vždy tato práva uplatňovaly. O vývoji finančních a ekonomických práv ženy se můžete dočíst v článku zde.

Genderová finanční mezera

Genderová mezera je menší, ale stále živá a ekonomicky pro ženy nevýhodná

Ani ne před čtyřiceti lety bylo v Anglii schváleno, že ženy mohou své peníze utrácet v hospodách. V roce 2014 dle indického Národního úřadu pro kriminalitu ukázaly statistiky, že v průměru každou hodinu zemře jedna žena ve sporu o věno, i když je tato praxe od roku 1961 zakázána. V roce 2019 to bylo již 20 žen denně.

Prezident Reagan podepsal zákon o ženském podnikání (Women’s Business Ownership Act), který vytvořil vládní podporu pro ženy podnikatelky a odstranil požadavek mužských spolupodepisovatelů na půjčky pro podnikatelky v roce 1988.

O účasti a zkušenosti žen na úvěrových trzích v rané novověké Evropě si lze přečíst ve sbírce esejí „Women and Credit in Pre-industrial Europe“, které se zaměřují na roli žen věřitelek a dlužníků. V tradiční histografii značně opomíjené téma, které stojí za to poznat. Mohly ženy vstoupit na úvěrový trh, a pokud ano, jak? Co jejich zapojení znamenalo pro jejich komunitu a domácnost? Byl úvěr vektorem ženské emancipace? Jaké změny nastaly v kapitalismu?

V důsledků pravidel o shromažďování dat je hodnocení genderových rozdílů na úvěrovém trhu náročné, přesto se taková studie existují. Dá se říct, že ženy mají vícero účtů a srovnatelné zůstatky s muži. Využívají nižší částky hypotečních úvěrů a mají nižší míru delikvence.

Samoživitelky využívají úvěry více než svobodní muži. Srovnání historii úpadků je o něco vyšší u svobodných mužů. Obecně lze říci, že muži a ženy jsou v mnoha svých úvěrových návycích téměř identičtí, přesto mají ženy stále mnoho nevýhod, které jim brání ke stejným podmínkám. Rodičovská dovolená je v ekonomickém a kariérním světě brána jako negativum, které je sankciováno.

Mnoho žen díky snížení příjmu nedosáhne na finanční možnosti, které by měly

Žena musí velmi kalkulovat dříve než na RČ nástoupí. Bude-li podnikat nebo vlastnit majetek, má mnoho omezení a na podporu od státu nedosáhne ani jako samoživitelka či s partnerem bez zaměstnání. Ženy v  jsou nucené být s dítětem minimálně, neboť by rodina nemohla ekonomicky fungovat.

Genderová mezera z pohledu finančních a úvěrových možností lze nejlépe vidět ve skutečné praxi jednotlivých žen, které se dostanou do běžných životních situací, často v souvislosti s péčí o děti v době rodičovské „dovolené“.

Žádný zákon neukládá rodičům 50% nákladovou povinnost do věku 18 let dítěte v případě, že dojde k jejich separaci. Často jsou to právě matky, kdo tyto situace řeší samy a dostávají se na hranici chudoby. Studie Nature Human Behavior ukázala, že v roce 2022 ženy v ČR braly o 16% menší platy než muži. Procenta jsou ve skutečnosti horší, neboť ženy pracují často na dohody bez zamestnanecké smlouvy, ze které tato studie vycházela.

Studii o nerovném odměňování mužů a žen v rámci zaměstnání v 15 zemí, si můžete stáhnout na stránkách zde.


My bychom rádi ženám a matkám (v režimu mateřského a rodičovského volna) pomohli. 01.11.2023 zakladatelka ústavu Lucie Hron předložila návrh správní radě ústavu k zahrnutí iniciativy Women ESS do programu Inkluze žen v podnikání, jako reakci na hluboce zakořeněné nerovnosti na trhu práce a mezd mezi muži a ženami.

» ENGLISH VERSION

Inspirace

https://www.jstor.org/stable/90001150

Nositelka myšlenky ústavu INBusiness, podnikatelka a risk manažer.