Jak může internacionalizovat podnikatel jednotlivec

Strategie internacionaliace. Image by rawpixel.com on Freepik

Rozdělení podnikatelských subjektů v článku se zaobírá třemi základními typy tzv. one-person podnikatelů: a) Solopreneur b) Entrepreneur  c) Freelance, kteří poskytují své podnikání primárně na území České republiky, ale zvažují zapojit do své strategie internacionalizační aktivity. Tyto aktivity jsme shrnuli do čtyř základních kategorií, abychom poskytly podněty, které budou pro podnikatele snadno uchopitelné a realizovatelné.

Solopreneur:

 1. Online operace a marketing:
  • Solopreneur může využít online platformy a sociální média k propagaci svých služeb nebo produktů na mezinárodní úrovni.
  • Investice do mezinárodního digitálního marketingu a SEO (optimalizace pro vyhledávače) umožní získat zákazníky z různých zemí.
 2. Jazykové dovednosti a lokalizace:
  • Získání jazykových dovedností v cílových zemích a lokalizace obsahu a komunikace pomáhá oslovit zákazníky na cílovém trhu efektivněji.
  • Nabídka služeb nebo produktů v cílových zemích v jejich místním jazyce a přizpůsobena tamním zvykům zvyšuje atraktivitu a konkurenceschopnost.
 3. Spolupráce s mezinárodními platformami:
  • Využití mezinárodních platform jako je Upwork nebo Fiverr, umožňuje podnikateli ve statutu Soloprener nabízet své služby zákazníkům po celém světě.
  • Registrace na mezinárodních tržištích rozšířuje dostupnost nabízených služeb a produktů.
 4. Kvalita a hodnota:
  • Důraz by měl být kladen na vysokou kvalitu služeb či produktů a poskytování mimořádné hodnoty.

Entrepreneur:

 1. Výzkum trhu a identifikace příležitostí:
  • Entrepreneuriální podnikatel může provést detailní výzkum trhu v cílových zemích a identifikovat příležitosti pro expanzi svých obchodních aktivit.
  • Analýza konkurence a poptávky pomůže určit nejvhodnější trhy pro internacionalizaci.
 2. Partnerské vztahy a distribuce:
  • Budování partnerství s mezinárodním přesahem pomáhá vstoupit na zahraniční trhy efektivněji. Tato partenrství však také zvyšují relevanci dat a rozvoj znalostí v případě, že proces internacionalizace je zahájen za cílem zvýšení konkurenceschopnosti na tuzemském trhu.
  • Mezinárodní distribuce rozšiřuje dosah a zákaznickou základnu, poskytuje přístup k dalším informacím a kontaktům a snižuje náklady a rizika. Podnikateli, který chce využít mezinárodní distribuce, ale nehodlá expandovat jsou tyto distribuce klíčem k získání širší nabídky produktů a diverzifikaci zdrojů (snížení rizik). Díky tomu získá konkurenční výhodu a rozvíjí strategická partnerství.
 3. Mezinárodní marketingové strategie:
  • Vyvinutí mezinárodní marketingové strategie a kampaní, které osloví cílové trhy, umožní podnikateli získat povědomí a nové zákazníky v zahraničí.
  • Klíčové pro úspěch mezinárodní marketingové strategie je zohlednění jazykových rozdílů a přizpůsobení komunikace.
 4. Rozvoj globálních dodavatelských řetězců:
  • Zapojení do přeshraničních dodavatelských řetězců přináší podnikateli možnost rozšířit své zdroje a přístup k materiálům či know-how na mezinárodní úrovni.

Freelancer:

 1. Specializace a diferenciace:
  • Freelancer se může specializovat na určitou oblast a nabízet vysoce specializované služby, což mu umožní oslovit mezinárodní zákazníky s konkrétními potřebami.
  • Diferenciací svých služeb od konkurence může freelancer získat konkurenční výhodu na mezinárodním trhu.
 2. Přizpůsobení cenové politiky:
  • Přizpůsobení cenové politiky může, ale nemusí být klíčové pro oslovování mezinárodních klientů. Je třeba zohlednit konkurenci a kupní sílu na cílových trzích.
 3. Online platformy a marketingové nástroje:
  • Využití online platforem pro freelancery, jako je Freelancer.com nebo Guru, umožňuje nabízet služby mezinárodnímu publiku.
  • Investice do online marketingu a osobního brandingu na mezinárodní úrovni podpoří získat pozornost potenciálních zákazníků po celém světě.
 4. Kvalita služeb a zákaznická péče:
  • Důraz na vysokou kvalitu poskytovaných služeb a vynikající zákaznickou péči je gró, které pomáhá budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky, ať už domácími nebo těmi za hranicemi.
Internacionalizace

Strategie internacionalizace může být trojí.

Z výše uvedeného vyplývá, že internacionalizovat mohou i podnikatelé-jednotlivci, a to z mnoha důvodů, včetně hledání nových příležitostí na trhu, diverzifikace rizik, získání konkurenční výhody nebo za cílem podpořit dlouhodobý růst své podnikatelské činnosti. V Evropě tuto strategii podnikatelé využívají, protože jim může přinést nebo již přináší řadu výhod.

Získávají díky ní nové obchodní příležitosti v rámci EU, ale i dalších zemí, snižují riziko ztráty konkurenční výhody na trhu, kde konkurence může růst skrze globalizaci a využívají potenciálů, který nové trhy a mezinárodní strategická partnerství přináší. Ignorováním této strategie se podnikatel může v budoucnu vystavit mnoha rizikům, kterým bude muset čelit.

 

Inspirace

www.techtarget.com/whatis/feature/6-differences-between-solopreneurs-and-entrepreneurs
Internacionalizace v podnikání

Nositelka myšlenky ústavu INBusiness, podnikatelka a risk manažer.