Internacionalizace v podnikání

"Pro byznys je nutné sjednotit se se zbytkem Evropy." Tak zněl článek o sjednocení evropského času v roce 2008, jehož obsahem byl výstup diskuze Evropské komise, zda ponechat nebo zrušit střídání času v jednotlivých státech EU. Výsledkem bylo ponechání svobodné vůle každého státu, byť mnoho účastníků shledalo časové změny jako irelevantní.

Pro byznys aktérů na všech úrovních pyramidy, tedy i drobných podnikatelů a malých a středních podniků, je nutné poskytnout podporu v oblasti znalostí mezinárodního prostředí, aby se docílilo přiblížení kvalitních procesů podnikavosti, ale také udržitelnosti a efektivity s přesahem do osobního i společenského života s cílem podpory jejich kvality.

Podnikatelé musí zapracovat na strategii rozvoje vztahů mezi podnikateli. Již v roce 2005 vyšel vědecký článek zaměřující se na roli mezilidských vztahů podnikatelů v procesu internacionalizace, který zmiňoval, že funkce těchto vztahů jsou mnohem hlubší a mohou řídit strategii a transformovat firmu nejen ve smyslu poskytnutí informací, ale také přístupu k sítím, které by v národní rovině neměli.

Podnikatelská internacionalizace se týká jak oblasti obchodní, tak sociální, neboť otevírá pole pro sbližování národně sousedských a evropských vztahů, ale i vztahů obecně. Buduje se tak prostředí, ve kterém i ekonomicky menší subjekty mohou lépe fungovat a kooperovat.

Podnikatel by měl mít přístup k rozvoji podnikatelko-vzdělanostních a podnikatelsko-obchodních vztahů plánovaný a jeho cílem by měla být strategie, která podpoří, oživí a internacionalizuje podnikatelské prostředí, které je v této sféře upozaděno většími ekonomickými subjekty, konglomeráty a korporáty.

Státní sféra, instituce a organizace jasně dokazují, že internacionalizační procesy poskytují příležitosti a zvyšují kvalitu a relevanci vzdělanosti, podporují kooperaci, soužití i výkon daných aktivit, které přináší efektivní výsledky napříč všemi oblastmi.

INBusiness je poskytovatelem informačních, vzdělanostních i akčních zdrojů z oblasti podnikatelské internacionalizace a inkluzivního podnikání a pomáhá podnikatelům na cestě k internacionalizaci, aby byl jejich business byl konkurence schopný a využil příležitostí, které nabízí Evropa. 

Podporujeme mezinárodní iniciativy podnikatelů

Pomoc směrem k internacionalizaci