Pomoc směrem k internacionalizaci

Učíme podnikatele myslet evropsky

Děláme přednášky:

Děláme přednášky na téma internacionalizace v podnikání, kde představujeme základní problematiku. Vysvětlujeme proč by podnikání mělo mít mezinárodní nadhled a jak se dostat na evropskou úroveň. 

INBusiness osvěta
Ústav INBusiness

Tvoříme obsah:

Budujeme médium, představujeme výhody spolupráce a přeshraničních iniciativ. Otevíráme témata inkluzivního podnikání, sdílených služeb, podnikání 3.0. a další.

Sbíráme data:

Shromažďujeme a získáváme informace od podnikatelů, expertů a manažerů, kteří mají na starost proces internacionalizace nebo aplikovali prvky internacionalizace do businessu.

Internacionalizace v praxi
Internacionalizace v byznysu

Děláme rozhovory:

Děláme strategické rozhovory, které otevírají téma internacionalizace, abychom poskytli čtenářům vhled do prostředí z praxe a přiblížili jim tuto problematiku více lidsky. První série rozhovorů bude zveřejněna v měsíci červnu 2024.

Tvoříme edukativní materiály

Součástí našich aktivit je tvorba edukativních materiálů, e-booků, příruček, digitálních produktů zaměřených na internacionalizaci v podnikání a dalších materiálů související s činností ústavu.

Podnikání v Evropě
Internacionalizace podnikání

Poskytujeme konzultace

Dejte vašemu businessu mezinárodní úroveň s minimem práce. Proč? Začnete myslet evropsky (za hranice), podpoříte firemní rozvoj a posílíte české podnikatelské prostředí. Vaše podnikání se zatraktivní a zvýšíte hodnotu značky.

Pomáháme ženám  Women ESS

Navrhli a zrealizovali jsme iniciativu Women ESS, kterou budeme šířit dál, abychom upozornili na rozdílné ekonomické podmínky mezi muži a ženami a poskytli ženám a matkám úlevu od finanční zátěže.

Women essential

Podporujeme inkluzi žen v podnikání

Apelujeme na podporu žen v oblasti podnikání, otevíráme citlivá témata jako pay gap, kariérní diskriminace, sankce za mateřství, finanční rozdíly mezi muži a ženami, která jsou aktuální a znevýhodňují ženy na cestě k jejich finanční stabilitě.

Jak podnikat na mateřské

Akce Biz Internacionalizace

Akce pořádané ústavem se zaměřením na internacionalizaci a inkluzi žen v podnikání. Akce ve spolupráci s dobrovolníky a partnery ústavu, kde byla propagována biz internacionalizace.

Přesah našich služeb

Posilujeme mezinárodní rozměr

Tvoříme osvětu a apleujeme na iniciativy přeshraničních aktivit, budování sítí a vztahů.

Zvyšujeme atraktivitu podnikatelského prostředí

Posilujeme vnímání podnikání na mezinárodní úrovni.

Snižujeme evropské rozdíly v podnikání

Jako médium umožňujeme poznat procesy internacionalizace v podnikání.

Jsme zdrojem podnikatelské internacionalizace

Odstraňujeme informační absenci vzniklou tuzemskými bariérami. Poskytujeme informace a edukaci.

Snižujeme podnikatelské riziko a zvyšujeme stabilitu

Mezinárodní vhled přináší relevantnější pohled, rozšiřuje segment a otevírá nové příležitosti.

Podporujeme inkluzi žen a business matek

Byť je naše činnost primárně zaměřena na inkluzi žen v podnikání, naše iniciativa má přesah, který se dotkne všech.

01.10.2024 pořádáme networking

pro podnikatele a MMSP

ZA HRANICE

Více info již brzy

ZA HRANICE

Dne 01.10.2024 se bude konat unikátní živý networking pro podnikatele zaměřený na oblast internacionalizace v podnikání, který pořádá ústav INBusiness ve spolupráci s Moni ON AIR.

Networking je určený pro podnikatele a MMSP. Misí je ukázat podnikatelům, že výhody internacionalizace pro podniky nejsou pouze v jejich přímé expanzi za hranice, ale pochopit ji v širším kontextu, propojit a učit podnikatele, aby mysleli a spolupracovali bez hranic.

ZA HRANICE