Podpora pro podnikatele

Pomoc směrem k internacionalizaci

Děláme přednášky:

Děláme přednášky na téma internacionalizace v podnikání, kde představujeme základní problematiku, proč by podnikání mělo mít mezinárodní nadhled a jak ho dostat na evropskou úroveň. 

INBusiness osvěta

Tvoříme obsah:

Budujeme médium, představujeme výhody spolupráce a přeshraničních iniciativ. Otevíráme témata inkluzivního podnikání, sdílených služeb, podnikání 3.0. a další.

Ústav INBusiness

Sbíráme data:

Shromažďujeme a získáváme informace od podnikatelů, expertů a manažerů, kteří mají na starost proces internacionalizace nebo aplikovali prvky internacionalizace do businessu.

Internacionalizace v praxi

Děláme rozhovory:

Děláme strategické rozhovory, které otevírají téma internacionalizace, abychom poskytli čtenářům vhled do prostředí z praxe a přiblížili jim tuto problematiku více lidsky.

Internacionalizace v byznysu

Tvoříme edukativní materiály

Součástí našich aktivit je tvorba edukativních materiálů, e-booků, příruček, digitálních brožur zaměřených na internacionalizaci v podnikání a dalších materiálů související s činností ústavu.

Podnikání v Evropě

Poskytujeme konzultace

Dejte vašemu businessu mezinárodní úroveň s minimem práce. Proč? Začnete myslet evropsky a podpoříte českou ekonomiku. Vaše podnikání se zatraktivní a zvýšíte hodnotu značky. Náš přístup je komplexní, čímž zvyšujeme výkon a efektivitu.

Internacionalizace podnikání
Jak začít podnikat v ČR

Distanční poradenství

& distanční mentoring

Distanční poradenství je zpoplatněná služba poskytovaná pro podnikatele a firmy, kteří se rozhodli internacionalizaci implementovat. 

Distanční mentoring je služba zdarma a je odvislá od kapacitních možností a smluvních partnerů poskytující mentorský servis v rámci Programu ústavu pro podporu žen v podnikání.

Women ESS

Pomáháme ženám  Women ESS

Navrhli a zrealizovali jsme iniciativu Women ESS, kterou budeme šířit dál, abychom upozornili na rozdílné ekonomické podmínky mezi muži a ženami a poskytli ženám a matkám úlevu od finanční zátěže.

Jak podnikat na mateřské

Podporujeme inkluzi žen v podnikání

Apelujeme na podporu žen v oblasti podnikání, otevíráme citlivá témata jako pay gap, kariérní diskriminace, sankce za mateřství, finanční rozdíly mezi muži a ženami, která jsou aktuální a znevýhodňují ženy na cestě k jejich finanční stabilitě.

Akce Biz Internacionalizace

Akce pořádané ústavem se zaměřením na internacionalizaci a inkluzi žen v podnikání. Akce ve spolupráci s dobrovolníky a partnery ústavu, kde byla propagována biz internacionalizace.

Přesah našich služeb

Posilujeme mezinárodní rozměr

Tvoříme osvětu a apleujeme na možnosti přeshraničních aktivit, komunit a vztahů.

Zvyšujeme atraktivitu podnikatelského prostředí

Umožňujeme vnímat podnikání na mezinárodní úrovni.

Snižujeme evropské rozdíly v podnikání

Jako médium umožňujeme poznat procesy internacionalizace v podnikání.

Jsme zdrojem podnikatelské internacionalizace

Odstraňujeme informační absenci vzniklou tuzemskými bariérami. Poskytujeme informace a edukaci.

Snižujeme podnikatelské riziko a zvyšujeme stabilitu

Mezinárodní vhled přináší relevantnější pohled na podnikání, rozšiřuje segment a otevírá nové příležitosti.

Podporujeme inkluzi žen a podnikajících matek

Byť je naše činnost primárně zaměřena na inkluzi žen v podnikání, naše iniciativa má přesah, který se dotkne všech.

Chystáme unikátní networking

pro podnikatele

ZA HRANICE

2024