WOMEN ESS

INICIATIVA PRO ŽENY

Iniciativa Women ESS

Iniciativa Women ESS (Women Essential) je iniciativa, kterou navrhla a uvedla do procesu Lucie Hron, ředitelka ústavu INBusiness, a která se stala jedním z akčních kroků programu ústavu v rámci podpory žen s cílem upozornit na ekonomické genderové rozdíly a podpořit matky na rodičovské dovolené a ženy nad 30 let, aby jim bylo odlehčeno od finanční zátěže.

Proč Women ESS

Server Business pro společnost uvádí, že ženy v České republice musely v roce 2022 pracovat o 60 dní déle, aby dosáhly stejné odměny jako muži. Ženy v Česku vydělávají v průměru o 20 % méně. Ve srovnání s muži jsou ženy mzdově znevýhodněné, ale také kariérně, neboť jsou to ony, na koho HR pohlíží jako na budoucí matky, které firmu časem opustí skrze mateřství.

Women ESS v praxi

Ženy mají cca o 20 % nižší odměny, nákladově jsou si však s muži rovni, včetně období mateřské a rodičovské, kdy se nachází ve finanční absenci. Women Ess je iniciativa, která poskytuje ženám lepší ceny za služby, aby tuto mezeru snížila a podpořila ženy v jejich ekonomicky znevýhodněné situaci. Firmy si svobodně volí za co a v jaké procentní škále ženy podpoří.

Jak podpořit Women ESS

Aplikujte iniciativu na vaše služby (vybranou službu) dle vašich možností

Zaneste iniciativu řádně do svých pravidel a komunikujte ji v organizaci.

Umístěte logo Women ESS na vaše webové stránky

Šiřte povědomí o iniciativě Women ESS skrze váš web nebo nás doporučte

Family Business INBUSINESS

O kolik % níž

Iniciativa Women ESS funguje na svobodném rozhodnutí a nikomu neukládá povinnost na základě tabulek či nařízení. Každý podnikatelský subjekt, každá firma zná nejlépe své možnosti

Poskytujeme informace, které odkryvají možnosti podpor v oblasti podnikání žen, ukazují výhody aplikovaných prvků internacionalizace a poukazují na nutnost změny přístupu k ženám v podnikatelském prostředí.

Inkluze žen v podnikání

Česká republika má v oblasti inkluze žen obecně, co dohánět, neboť zaostává za Západní Evropou. Ekonomické rozdíly jsou stále v jejich neprospěch, a ještě více u matek, které se vrací na pracovní trh. V INBusiness upozorňujeme na nutnost podpor žen v podnikání a inkluzi žen oběcně, neboť je klíčová v mnoha dalších oblastech. Jedním z našich nástrojů je iniciativa Women Essential (Women Ess), která poskytuje ženám nad 30 let levnější služby.

Women Ess

Pomožte nám překonat genderovou finanční propast

Ženy čelí v oblasti podnikání mnoha překážkám, se kterými se muži běžně nepotýkají. Existují značné rozdíly související se získáním finančních prostředků, s nedostatkem časových možností a kariérního růstu, neboť ženy jsou většinou těmi, které veškeré tyto aktivity kloubí zároveň s péčí o děti.

Často jsou na to finančně samy, neboť neexistuje zákon, který by oběma rodičům ukládal povinnost podílet se na polovině nákladů dítěte do jeho plnoletosti v případě rodičovské separace. Legální "tisícovka" je stále aktuální téma, nad kterou matky mohou pouze kroutit hlavami.

V mezinárodním srovnání zůstavají Češky doma dlouhou dobu, což má negativní dopad na návrat na trh práce. Délka RČ je v ČR výhodou, která je v budoucnu tvrdě sankciována. Státní příspěvek může žena pobírat až 4 roky, protože stát nenabízí matkám pomoc s rychlejším návratem do zaměstnání ve srování s jinými zeměmi Evropy. ČR je v EU na druhém místě v žebříčku zemí, které nemají ve státních zařízeních dostatek míst pro dvouleté děti. Matky tak často nemají na výběr a musí se přizbůsobit situaci.

Partneři s lukrativním příjmem často apelují (většinou) na ženy, aby zůstaly doma a zajišťovaly chod rodiny a péči o ni. V budoucnu má takové rodinné rozhodnutí negativní vliv pouze na ženu, která v případě separace partnerů v budoucnu zůstává na trhu práce kariérně "nulová" a jejích 10 let "rodinného managementu" nikde neuplatní. Muž naopak získal stabilní rodinné zázemí a možnot budovat business nebo kariérně růst. V případě separace získává zdravé a dobře vychované potomky a ekonomicky i kariérně funguje dál. Žena nikoli.

Ženy ve vědě

Ženy ve vědě mají menší šance na autorství

Trest za mateřství

Ženy ve vědě mají menší šance na autorství. Česko je v Evropské unii ale unikátní. Ve vědě existují tresty za mateřství.

Matky a rodiny mají omezené možnosti

Genderová finanční mezera

O rozdílech souvisejících s pohlavím ve vztahu s úvěrovým trhem se hovoří pramálo. Mnoho žen však díky ekonomickým rozdílům nedosáhne na půjky a nemůže začít podnikat.

Genderová mezera