Genderová mezera ve financích omezuje matky a rozvoj rodin

Rozdíl platů mezi muži a ženami není jediným rozdílem, které ženy staví do nevýhody a dělá je ekonomicky slabšími. Mezera ve financích je mnohem větší a není tomu tak dlouho, co byla od sebe na míle vzdálená. Přesto, když se řekne genderová mezera, mnoho lidí si skrze medializaci pestrých titulků fyzických a společenských srovnání nevybaví klíčový problém. Odstranění genderové finanční mezery je stěžejní pro zlepšení a zkvalitnění životů rodin. Málokdo však tento problém vidí a nelze se čemu divit, když není v záři reflektorů. Hlavní faktory genderových rozdílů jsou totiž ekonomické, spadají do oblasti pracovního trhu a úvěrové politiky. Tyto oblasti nejsou mediálně tak přitažlivé jako jiné genderové rozdíly, a tak nemohou být na prvních příčkách v otázkách genderové mezery.

O rozdílech souvisejících s pohlavím ve vztahu s úvěrovým trhem se hovoří pramálo. Rozdíl je však pozoruhodný v kontextu posledních 15 let, kdy přišlo na úvěrový trh mnoho změn a nové standardy. Každý si uvědomuje propast mezi příjmy, kterou můžeme stále vidět na trhu práce, jak je to ale s propastí v rámci půjček a úvěrového skóre? Analýzu zveřejnila Investopedia v roce 2020, kde publikovala značné úvěrové rozdíly. 

Genderová finanční mezera

Je těžké uvěřit, že ještě v 70. letech nebylo ženám dovoleno vzít si půjčku nebo žádat o úvěr. Pokud si koupily dům, musely obvykle zaplatit větší zálohu než muži. V roce 1974 byl přijat zákon o rovných úvěrových příležitostech ECOA, který zakázal diskriminaci žadatelů o úvěr na základě pohlaví. Poprvé v historii mohly ženy vlastnit kreditní kartu na své jméno.

Je smutné, že to, co bylo běžné 3000 let před naším letopočtem si musely ženy opět vydobýt. V Egyptě měly ženy stejná finanční práva jako muži. Mohly nabývat, vlastnit a disponovat s majetkem, uzavírat smlouvy a iniciovat občanskoprávní soudní spory. Byly členkami v porotách, svědky právních dokumentů a vždy tato práva uplatňovaly. O vývoji finančních a ekonomických práv ženy se můžete dočíst v článku zde.

Genderová mezera je menší, ale stále živá a ekonomicky pro ženy nevýhodná. Ani ne před čtyřiceti lety bylo v Anglii schváleno, že ženy mohou své peníze utrácet v hospodách. V roce 2014 dle indického Národního úřadu pro kriminalitu ukázaly statistiky, že v průměru každou hodinu zemře jedna žena ve sporu o věno, i když je tato praxe od roku 1961 zakázána. V roce 2019 to bylo již 20 žen denně.

Prezident Reagan podepsal zákon o ženském podnikání (Women's Business Ownership Act), který vytvořil vládní podporu pro ženy podnikatelky a odstranil požadavek mužských spolupodepisovatelů na půjčky pro podnikatelky v roce 1988.

O účasti a zkušenosti žen na úvěrových trzích v rané novověké Evropě si lze přečíst ve sbírce esejí „Women and Credit in Pre-industrial Europe“, které se zaměřují na roli žen věřitelek a dlužníků. V tradiční histografii značně opomíjené téma, které stojí za to poznat. Mohli ženy vstoupit na úvěrový trh, a pokud ano, jak? Co jejich zapojení znamenalo pro jejich komunitu a domácnost? Byl úvěr vektorem ženské emancipace? Jaké změny nastaly v kapitalismu?

V důsledků pravidel o shromažďování dat je hodnocení genderových rozdílů na úvěrovém trhu náročné, přesto se taková studie existují. Dá se říct, že ženy mají vícero účtů a srovnatelné zůstatky s muži. Využívají nižší částky hypotečních úvěrů a mají nižší míru delikvence. Samoživitelky využívají úvěry více než svobodní muži. Srovnání historii úpadků je o něco vyšší u svobodných mužů. Obecně lze říci, že muži a ženy jsou v mnoha svých úvěrových návycích téměř identičtí, přesto mají ženy stále mnoho nevýhod, které jim brání ke stejným podmínkám. Rodičovská dovolená je v ekonomickém a kariérním světě brána jako negativum, které je sankciováno. 

Mnoho žen díky snížení příjmu nedosáhne na finanční možnosti, které by měly, kdyby jejich výše příjmu zůstala zachována. Žena musí velmi kalkulovat dříve než na RČ nástoupí. Bude-li podnikat nebo vlastnit majetek, má mnoho omezení a na podporu od státu nedosáhne ani jako samoživitelka či s partnerem bez zaměstnání. Ženy v  jsou nucené být s dítětem minimálně, neboť by rodina nemohla ekonomicky fungovat.

Genderová mezera z pohledu finančních a úvěrových možností lze nejlépe vidět ve skutečné praxi jednotlivých žen, které se dostanou do běžných životních situací, často v souvislosti s péčí o děti v době rodičovské "dovolené".

Žádný zákon neukládá rodičům 50% nákladovou povinnost do věku 18 let dítěte v případě, že dojde k jejich separaci. Často jsou to právě matky, kdo tyto situace řeší samy a dostávají se na hranici chudoby. Studie Nature Human Behavior ukázala, že v roce 2022 ženy v ČR braly o 16% menší platy než muži. Procenta jsou ve skutečnosti horší, neboť ženy pracují často na dohody bez zamestnanecké smlouvy, ze které tato studie vycházela.  

Studii o nerovném odměňování mužů a žen v rámci zaměstnání v 15 zemí, si můžete stáhnout na stránkách zde.

My bychom rádi ženám a matkám (v režimu mateřského a rodičovského volna) pomohli. 01.11.2023 zakladatelka ústavu Lucie Hron předložila návrh správní radě ústavu k zahrnutí iniciativy Women ESS do programu Inkluze žen v podnikání, jako reakci na hluboce zakořeněné nerovnosti na trhu práce a mezd mezi muži a ženami.