Kontakt

Brno, hlavní město Moravy, ve vzdálenosti 136 km od hlavního města Rakouska Vídně.   Brno, the capital of Moravia, at a distance of 136 km from the capital of Austria, Vienna.

INBusiness, z.ú.

Ústav pro podporu internacionalizace drobných podnikatelů a malých podniků.

Institute for the Support of the Internationalization of  Entrepreneurs and Small Business.

E-mail
ustav@in-business.cz
Telefon
+420 602 355 883
Pondělí - Čtvrtek | Mon-Thu
Od 8:00 do 18:00 | 8am - 6pm
Osobní schůzky pouze po domluvě
Personal meetings by appointment only

Kontaktujte nás | Contact us

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Statutární orgán ústavu

Ředitel je statutárním orgánem ústavu s funkčním obdobím deseti let. Řídí činnost ústavu, jedná za něj a rozhoduje ve šech záležitostech, které nespadají do pravomoci správní rady.

Bc.A.Lucie HRON

Founder and CEO