Institut INBusiness

Zapsaný ústav INBusiness je neziskovou organizací, která se zaměřuje na popularizaci a osvětu internacionalizace v podnikání a její šíření do podnikatelských komunit i společnosti.

Skrze programy a projekty usilujeme o posílení mezinárodního rozměru podnikatelů, snižujeme rizika lokálních bariér a vyrovnáváme evropské rozdíly.

Silný apel je věnován podpoře žen v podnikání, matkám a matkám-samoživitelkám. Podporujeme ženskou inkluzi.

Vize

Osvěta a popularizace podnikatelské internacionalizace  v Česku skrze informační transfer a metodologii.

Mise

Chceme umožnit českým podnikatelům vidět podnikatelské prostředí v evropském spektru a dle toho se strategicky rozhodovat.

Chceme docílit, aby mezi podnikateli vzrostla podpora, synergie a rozvoj mezinárodních iniciativ, kooperačních aktivit mezi sebou samými na lokální i přeshraniční úrovni.

Cíle

Hlavním cílem ústavu je posílit mezinárodní rozměr skrze informace a edukaci cílových segmentů. Formou Programů podpořit mezinárodní iniciativy a ukotvit a rozšířit metodiku strategie internacionalizace.

Zvýšit relevanci rozhodovacích procesů podnikatelů a snížit podnikatelské riziko.

Dílčí dopady realizace cílů

Vybalancování evropských rozdílů

Poznání jiných metodik a forem spolupráce.

Zvýšení hospodářské kvality

Relevantní rozhodování a prevence rizik.

Zvýšení evropské orientace

Aktuálnost dění, které přináší příležitosti.

Důraz na work-life balance

Rovnováha kariéry
a rodinného života.

Snížení genderové propasti.

Podpora žen v businessu,
matek a rodičů na RČ.

Společenská odpovědnost

Zohlednění sociálních a enviromentálních aspektů.

Zakladatelka

Bc.A.Lucie HRON

Ředitelka
Nositelka myšlenky ústavu INBusiness, podnikatelka a risk manažer. Lucie edukuje strategie pro obchodní projekty a internacionalizaci. Zakladatelka projektu prevence osobní bezpečnosti žen. Vedla kariérní centrum na technické univerzitě a projekt podnikavosti.

Správní rada

Správní rada je tříčlenný orgán v pětiletém funkčním období, který dbá o zachování účelu ústavu a o jeho řádné hospodaření.

Mgr. Tomáš HRON

Člen správní rady
Reprezentant ČR, sportovec. Položil teoretické základy thajského boxu pro sportovní studia. Získal cenu děkana MUNI. Podporuje mladé sportovce a více než 10 let pomáhá internacionalizaci sportovního prostředí.

Ing. Jan Slanina

Člen správní rady
Zástupce ředitele integrované střední školy automobilové v Brně. Pedagog a nositel prestižního ocenění Masarykovy univerzity „Pedagog roku 2021“. Podporuje rozvoj žáků inovativními přístupy ve vzdělávání, organizuje a realizuje pedagogické projekty.

Radka Báčová

Člen správní rady
Podnikatelka a projektová manažerka pro podporu podnikání a finančního poradenství pro firmy. Realizuje mentoringové programy. Podílela se na výzkumných projektech MUNI a byla manažerkou výzkumu a projektů na VUT v Brně.