Staňte se partnerem INBusiness

Společně inovujeme architekturu

podnikatelského prostředí!

INBusiness, z.ú. na 100 %

Spolupráce s námi

Spolupráce je protkána společnými hodnotami, které mají obecně společenský dopad, nikoli pouze subjektivní výhody. Partnerství a kooperativní vztahy ústavu mají přesah, který vysílá do éteru odkaz a nese inspirativní motiv. Spolupráce s ústavem znamená uchopit vlastní možnosti a podílet se na změně, která pomůže vyvážit evropské rozdíly v podnikání a doplní absenci na poli lokálního rozhledu.

Partnerům nabízíme podílet se na budování prostoru, který pozvedne ducha českého podnikání a pomůže odstranit bariéry konzervativních přístupů.

Kotevní fáze nám umožňuje značnou flexibilitu a otevírá možnosti pro unikátní programy, které mají široký dopad.

Společně podpoříme podnikatelskou internacionalizaci v Česku a inkluzi žen v podnikání a pracovním prostředí. 

Posílíte s námi podnikatelskou stabilitu, neboť cílíme na bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost projektů one-person podnikatelů, drobných podnikatelů a malých firem.

Jak nám můžete pomoci

Inkluze žen v podnikání

Partnerství FI  (Ústav/program)

Jedná se o podporu, která je poskytnuta formou peněžních prostředků převedených od partnera nebo smluvního partnera na účet ústavu INBusiness s cílem podpořit aktivity ústavi nebo konkrétního programu.

Podporujeme ženy v podnikání

Partnerství SE (Ústav/program)

Jedná se o podporu partnera nebo smluvního partnera, která je poskytnuta formou servisu nebo poradenství, který partner provede/poskytne na vlastní náklady pro ústav nebo za účelem podpory konkrétního programu.

Partnerství EDU (Program)

Jedná se o podporu, která je poskytnuta formou služby ve formě poradenství či edukace pro klienta ústavu splňujícího podmínky daného programu.

Partnerství ESS (Women ESS)

Jedná se o partnerství, které je založeno na podpoře iniciativy Women Ess, její šíření a její aplikaci do firemního prostředí.

Podpořte ústav jako celek

V případě, že se rozhodnete podpořit náš ústav, bude podpora rozdělena dle aktuální potřeb ústavu v rámci akčního plánu vztahujícího se pro dané období.

Podpořte konkrétní program

V rámci ústavu můžete podpořit konkrétní program a zvolit rovněž formu podpory nebo její kombinaci v závislosti na zájmu, možnostech a vašich preferencí.

Programy ústavu, které můžete podpořit

PODPORA PROGRAMU P.I.

Aktivity zahrnující osvětu podnikatelské internacionalizace a její rozvoj.

PODPORA INKLUZE ŽEN

Podpora žen v podnikání, iniciativa Women Ess a aktivity s ní spojené.

PODPORA INB LIDEM

Budování webu, kde lidé najdou vše potřebné o internacionalizaci.

Co vám partnerství přinese

Prestiž

Spoluprací s NZO ukážete, že vám jde o společnost

Zviditelnění

Budete vidět společně
s námi

Účast na eventech

Partnery zveme na vybrané události ústavu

Vyšší informovanost

Poskytneme vám naše informace a výstupy

Spoluautorství

Společně můžeme pracovat na projektu

Spolupodílnictví

Poskytnete-li nám data, zmíníme vaši iniciativu

Přednáška pro vás

Uděláme vám přednášku
o P.I. nebo inkluzi žen

Edu transfer

Vaše internacionalizace
může jít příkladem

Komu pomáháme

Zaměřujeme se na podporu znevýhodněných podnikatelů, abychom zvýšili jejich stabilitu a dlouhodobou udržitelnost ve světě globálních vlivů.

  • Drobní podnikatelé a malé firmy
  • Ženy v businessu a matky na RČ
  • Začínající podnikatelé a absolventi
  • Středně velké firmy
  • Podnikatelé se zájmem internacionalizovat
Internacionalizace

Inovujeme architekturu podnikatelského prostředí

Díky vám můžeme pomáhat podnikatelům a firmám lépe fungovat ve světě úžasných možností, ale také neočekávaných nástrah.

Chci spolupracovat

Libí se vám, co děláme? Pojďme společně budovat lepší podnikatelské prostředí.

Začínáme v Evropě

Transfer znalostí a zkušeností v oblasti podnikání přenášíme na základě vyhodnocení relevance pro cílové skupiny. Oslovujeme instituty, experty a podnikatele z Čech a ze zahraničí a tvoříme unikátní obsah, jehož výsledkem je informační, edukační a akční podpora.

Díky vám vzniká centrum

Každá vaše podpora nám pomáhá zaručit nezávislost a udržitelnost. S vámi můžeme pokračovat ve vývoji a můžeme pomáhat českým podnikatelům. Chceme, aby i menší subjekty užívaly možnosti, které jim nabízí Evropa. Chceme, aby vytvořily hlas, který bude slyšet a inovuje podnikatelské prostředí.

Evropské myšlení

Podnikatelé a stejně tak společnost musí reagovat na nové vlivy globalizace, mezi které patří ekonomické a společenské změny, apel na životní prostředí, přijetí technologických změn a změn požadavků na trhu práce. 

Akademické prostředí se částečně podílí na přeměně studentů  v podnikatele Průmyslu 4.0. a podporuje výzvy kvalitního života  a ochrany planety. Ostatní se v této éře musí zorientovat sami. My pomáháme skrze osvětu podnikatelské internacionalizace.

Evropský podnikatel

Je důležité, aby podnikatelé dokázali operovat v nových podmínkách a byli připraveni na změny blízké budoucnosti. Krátkozraké vidění není udržitelné. Podnikatelé se musí naučit myslet evropsky a vnímat příležitosti i hrozby komplexně.

Pomáháme s orientací současných i příchozích změn, které ovlivňují podnikatelské prostředí za cílem posílení podnikatelské stability skrze internacionalizaci a inkluzivní přístupy v podnikání. Podnikání na evropské úrovni je kličem k udržitelnosti.

Partneři

Děkujeme za podporu a spolupráci