Podpora žen v podnikání

Děkujeme, že chcete podpořit ženy!

Program inkluze žen v podnikání

Ženskou inkluzi v podnikání provádíme skrze níže uvedené aktivity:

Tvorbu obsahu, který otevírá citlivá témata týkající se znevýhodňování žen v ekonomické rovině a vše, co s ní souvisí, jakožto uplatnění na trhu práce, mzdové rozdíly tzv. pay gap, sankce a tresty za přerušení kariéry, kariérní absence skrze rodičovství a s ní spojené znevýhodňování, diskriminace, a další.

Tvorbu edukativních materiálů, které vychází ze zkušeností a z rozhovorů úspěšných podnikajících žen, abychom podpořili Women Business Power (WBP) s cílem dodat ženám odvahu a motivaci vycházející od jiných žen, a poskytnout jim rady a informace, které jim pomohou v podnikatelské kariéře, neboť budou obsahovat a) ženský prvek b) prvek podnikání a c) prvek internacionalizace.

Přednášky (popř. webináře) na téma Inkluze žen v podnikání s cílem upozornit na aktuální stav této problematiky v česku, příklady z praxe ukazující nevyváženost a nutnost zapojit a edukovat ženy o jejich možnostech a podpořit je na jejich cestě k podnikání.

Iniciativu Women Ess (Women Essential), která reaguje na genderové rozdíly v příjmech, ale na rovnocennost ve výdajích. Iniciativa podporuje všechny matky a ženy nad 30 let, a to tak, že subjekt podporující tuto iniciativu aplikuje rozdílné cenové politiky do svého businessu.

Poskytováním konzultací ženám zvažující podnikání nebo již podnikajícím ženám, které souvisí se strategickými cíli,  s inovacemi nebo s internacionalizací. Konzultační služby poskytuje ústav zcela zdarma.

Poskytováním distančního mentoringu ženám, které mají o takový mentoring zájem. V rámci této služby ústav využívá vlastních expertů, popř. expertů smluvních partnerů.

Inkluze žen v podnikání

Partnerství FI

Jedná se o podporu, která je poskytnuta formou peněžních prostředků převedených od partnera nebo smluvního partnera na účet ústavu INBusiness s cílem podpořit aktivity programu.

Partnerství SE

Jedná se o podporu partnera nebo smluvního partnera, která je poskytnuta formou servisu nebo poradenství, který partner provede/poskytne na vlastní náklady pro ústav v rámci tohoto programu.

Podporujeme ženy v podnikání
Inkluze žen v Česku

Partnerství ME

Jedná se o podporu, která je poskytnuta formou služby ve formě poradenství nebo mentoringu pro klienta ústavu, který splňuje podmínky spadající pod program Inkluze žen v podnikání.

Partnerství WE

Jedná se o partnerství, které je založeno na podpoře iniciativy Women Ess a její aplikaci do firemního prostředí.

Women Ess

Vyberte si jednu z výše uvedených forem podpor nebo si nakombinujte své partnerství s námi

a podpořte ženy a matky v České republice.

Pomožte nám překonat genderovou propast v podnikání.

Pomožte nám srovnat ekonomickou mezeru, které čelí každá máma.