Co je to inkluze a co je inkluzivní podnikání?

Inclusive business. Image by Freepik

Výraz inkluze obnáší význam přijetí či zahrnutí části do celku. Jejím opakem je exkluze neboli vyloučení, se kterým se lze setkat v matematice či přírodních vědách. Čím dál častěji se však s tímto pojmem setkáváme v pedagogice a společenských odvětvích, kde dominuje ve vzdělání a sociologii.

Ačkoliv v rámci inkluzivního vzdělávání se užívá v praxi metoda zařazování všech dětí do hlavního vzdělávacího proudu, kde pedagog ke všem studentům přistupuje stejně, v podnikání by se tato metodika patrně nesetkala s úspěchem.

Podnikání s sebou nese osobní riziko každého podnikatele, který při svém neúspěchu ohrozí z velké pravděpodobnosti vlastní rodinu, potažmo rodiny všech ostatních, kteří byli spjati s podnikatelskou činností, a na jejichž příjmu byli závislí další subjekty.

Co je inkluzivní podnikání?

Inkluzivní podnikání je takové podnikání, které mimo svého cíle dosahování zisku se zaměřuje na vyšší cíle, jako jsou globální společenské problémy a primárně nebo sekundárně přispívají k jejich odstranění.

Inkluzivní podnik tak v rámci své podnikatelské strategie poskytuje příležitosti pro lidi žijící na základě ekonomické pyramidy, aby snížil chudobu a zvýšil prosperitu. Cílem je podpořit a snížit počet finančně slabých a nedostatečně obsluhovaných subjektů skrze podnikatelský řetězec. Firma/podnikatel se zaměří na takové subjekty, kteří se mohou stát například zaměstnanci, externisté, dodavatele, distributoři, maloobchodníci ale také zákazníci.

Co je to inkluzivní podnikání

Soukromý sektor může přinést zapojení populace v rámci celé ekonomické pyramidy.

Business Models that Make a Difference

Inkluzivní podnikatel má v moderní době velké příležitosti. Soukromý sektor roste a apel na jeho další vzrůst je čím dál vyšší s tím, jak postupuje automatizace a robotizace. Zvyšuje se poptávka po dodávkách a službách různého druhu, často inovativních rozměrů, které se teprve začleňují do běžného podnikání.

Průkopnické společnosti ukazují, jak může soukromý sektor přinést zapojení populace v rámci celé ekonomické pyramidy. Soukromý sektor tak může být motorem pro růst ekonomického začleňování znevýhodněných skupin a zvýšit tak životní úroveň.

V Evropě jsou nejvíce ohroženou skupinou ženy, které často žijí na hranici chudoby z důvodu separace partnera (Rozchod, rozvod). Žena musí ve většině případů zaopatřit výchovu a nést veškeré životní náklady bez nároku na zajištění 50% účasti výchovného a nákladového břemena do věku 18 let dítěte či do doby ukončení studia.

Důsledkem jsou rovněž i další formy partnerské separace, jako úmrtí či ekonomická ztráta partnera zapříčiněná špatným zdravím, nižší kariérní úrovní či psychikou. Další ohroženou skupinou v Evropě jsou lidé nad 50 let, u kterých se často ignoruje garance praxe a jsou diskriminování pro konzervativní přístupy a digitální negramotnost.

Pro koho je inkluzivní podnikání určeno?

Inkluzivní podnikání je nebo bude pro firmy, které chtějí růst zásadní. Firmy, které promění ekonomicky slabé obyvatele v dynamické subjekty, vytvoří nové trhy a zdroje, které budou mít dalekosáhlý dopad na celou společnost.

Drobní podnikatelé a malé firmy by se v rámci podnikatelské inkluze zaměřit na obchodní příležitosti, neboť dobrý úmysl musí být v souladu se strategickými cíli, mezi které patří i generování zisku, aby podnikatel byl schopen na trhu působit dlouhodobě.

Více o inkluzivním podnikání se můžete dozvědět v programech našeho ústavu.

» ENGLISH VERSION

 

Inspirace

https://www.inclusivebusiness.net/IB-Universe/what-is-inclusive-business

Nositelka myšlenky ústavu INBusiness, podnikatelka a risk manažer.