Co je to inkluzivní podnikání

Podnik jako společensky prospěšné médium

Co je to inkluzivní podnikání

Inkluzivní podnik dle své strategie poskytuje příležitosti pro lidi v rámci celé škály ekonomické pyramidy, aby snížil chudobu a zvýšil prosperitu. Jeho cílem je podpořit a redukovat počet finančně slabých a nedostatečně obsluhovaných subjektů skrze podnikatelský řetězec.

Matky a rodiny mají omezené možnosti

Genderová finanční mezera

O rozdílech souvisejících s pohlavím ve vztahu s úvěrovým trhem se hovoří pramálo. Mnoho žen však díky ekonomickým rozdílům nedosáhne na půjky a nemůže začít podnikat.

Genderová finanční mezera
Tresty za mateřství

Ženy ve vědě mají menší šance na autorství

Trest za mateřství

Ženy ve vědě mají menší šance na autorství. Česko je v Evropské unii ale unikátní. Ve vědě existují tresty za mateřství.

Andělský investor pro váš Projekt

Kdo je Business Angel

Andělský investor je subjekt, který pomáhá Projektu s jeho financováním a s radami v mnoha dalších oblastech.

Kdo je Business Angel
INTERNACIONALIZACE PODNIKÁNÍ

Faktory, které mění český marketing

3 chyby v marketingu

z pohledu internacionalizace

Jako majitelé malé firmy se musíte dívat za hranice tradičních forem marketingu. Inspirace ze zahraničí je zásadní, ale zároveň matoucí, zvláště pokud se podnikatelé dívají za oceán. Tamní zvyky jsou jiné a audience vnímá prezentační akt také zcela jinak, než jak je tomu v Evropě.

Rozdíly v marketingu mezi dvěma světy

Rozdíl mezi českým a americkým marketingem

Americké podnikatelské praktiky jsou rozdílné. Marketingové jednání mnohé evropské země považují za invazivní, přesto je mnoho marketérů a podnikatelů kopíruje v naději, že uspějí. Některým se to podaří, ale tato statistika se pohybuje v jednotkách procent, naopak desítky procent projektů pohřbí.

Rozdíl mezi českým a americkým marketingem
Marketing mistakes from perspective of internationalization. Image by Lifestylememory on Freepik

3 mistakes in marketing (internationalisation perspective)

As a small business owner, you need to look beyond traditional forms of marketing. Taking inspiration from abroad is essential but...

Marketing mistakes from perspective of internationalization. Image by Lifestylememory on Freepik

Tři chyby v marketingu z pohledu internacionalizace

Jako majitelé malé firmy se musíte dívat za hranice tradičních forem marketingu. Inspirace ze zahraničí je zásadní, ale zároveň matoucí, zvláště...

Andělský investor. Image by pch.vector on Freepik

Who is Business Angel or angel investor?

An angel investor or Business Angel is an entity that helps the Project with its financing, i.e. with advice in...

Andělský investor. Image by pch.vector on Freepik

Kdo je to andělský investor neboli Business Angel?

Andělský investor neboli Business Angel je subjekt, který pomáhá Projektu s jeho financováním, potažmo s radami v dalších oblastech. Byznys Anděl je zkušený...