Kdo je to andělský investor neboli Business Angel?

Andělský investor. Image by pch.vector on Freepik

Andělský investor neboli Business Angel je subjekt, který pomáhá Projektu s jeho financováním, potažmo s radami v dalších oblastech. Byznys Anděl je zkušený nebo bývalý podnikatel, většinou manažer na úrovni C, kterého nerozhazují tržní cykly.

V České republice je Byznys Anděl pomalu se ozývající pojem, který však v západních zemích bývá součástí finančních plánů, obzvlášť u Projektů, které nesou velké vize nebo mají společenský přesah.

Poprvé v České republice mluvil o Globálních trendech v andělském investování Randy Williams v roce 2017 díky agentuře CzechInvest. Randy Williams je zakladatel největší andělské investorské sítě Keirets Forum, komunity akreditovaných andělských investorů a venture kapitalistů.

V roce 2017 rovněž vznikla první studie Startup Report, jež mapuje české podnikatelské prostředí s cílem kultivovat a reflektovat ekosystém startupů z pohledu investorů a poskytnout relevantní informace laikům i náročným investorům. Jejím iniciátorem je zakladatel a ředitel CEE pobočky Keirest Forum, Daniel Šenkýř a stáhnout si ji můžete na stránkách zde.

Jak Andělský investor pomáhá s financováním?

Andělský investor obvykle převezme firemní podíl v rozsahu 10-20 % a dostane zaplaceno prostřednictvím návratnosti své investice. (10-20 % je rovněž doporučená výše andělské investice vůči celkovému investičnímu portfoliu Anděla).

Návratnost má podobu jednorázové výplaty nebo řady plateb, avšak může být i ve formě podílu na vlastním kapitálu společnosti či obdržením části zisku.

Karel Obluk, bývalý Ředitel AVG, investor, Partner fondu Evolution Equity Partnres a prezident Czech Business Angels Association, odhaduje návratnost investice v Česku v řádu několik let (nezřídka i deset a více).

Kdo je Business Angel

Kdo je Business Angel

Oslovení Andělského investora

Byznys Andělé jsou oproti VC (Venture kapitalistů) vhodnými investory pro menší Projekty s nižšími investičními částkami. Může je oslovit Podnikatel v začátcích, který teprve dokončuje svůj Produkt i podnikatel, který již má za sebou první prodeje a data pilotní fáze.

Byť bývá zvykem, že Projekt či Produkt je částečně ojedinělý, nese prvky inovace a širšího společenského dopadu, stejným způsobem kdysi hledali své investory například sportovci. Vytvořili si prezentaci, nyní „Pitch Deck“ a představili sami sebe jako Produkt s žádostí o podporu.

Oslovením Andělského investora či asociací sdružující investory nemáte co ztratit. Naučíte se prezentovat váš Business plán jasně, stručně a efektivně. Poznáte nové prostředí a nové kontakty, a to i za cenu, že budete neúspěšní. Mnoho slavných Projektů bylo nejprve odmítnuto (Star Wars, Avatar).

Byznys Andělé jsou oproti VC (Venture kapitalistů) vhodnými investory pro menší Projekty s nižšími investičními částkami. Může je oslovit Podnikatel v začátcích, který teprve dokončuje svůj Produkt i podnikatel, který již má za sebou první prodeje a data pilotní fáze.

Byť bývá zvykem, že Projekt či Produkt je částečně ojedinělý, nese prvky inovace a širšího společenského dopadu, stejným způsobem kdysi hledali své investory například sportovci. Vytvořili si prezentaci, nyní „Pitch Deck“ a představili sami sebe jako Produkt s žádostí o podporu.

Oslovením Andělského investora či asociací sdružující investory nemáte co ztratit. Naučíte se prezentovat váš Business plán jasně, stručně a efektivně. Poznáte nové prostředí a nové kontakty, a to i za cenu, že budete neúspěšní. Mnoho slavných Projektů bylo nejprve odmítnuto (Star Wars, Avatar).

V zahraničí představují Business Angels druhý největší zdroj externího financování nově založených podniků. Výrazně přispívají k hospodářskému růstu a technologickému pokroku. Evropská komise vyzvala země Unie, aby podporovaly investice andělů zejména přes hranice.

Zajímavé informace o Andělech

  • Mnoho Andělů neřeší, ve které části světa investují.
  • Existují asociace Andělských žen, které se specializují na konkrétní obory, nejen např. na IT.
  • V Evropě je přibližně 34500 Andělských investorů.
  • Mezi Evropské lídry BA patří velké trhy jako Německo a Francie.
  • Andělští investoři investují do začínajících Projektů menší částky. V EU cca 10.000-200.000€ na Projekt.
  • Až 75 % andělských investic se odehrává ve stejné nebo sousední zemi.
  • EU se zaobírá strategií, jak podpořit roli Business Andělů pro prosperující startupové ekosystémy. Proč? Protože pokud by se investice Andělů zpomalily, mělo by to značný dopad na ekonomiku startupů v Evropě.
  • BAE (Business Angels Europe) motivuje členské Anděly k budování portfolia o 6-8 startupů současně v rámci risk managementu diverzifikace andělského portfolia.
  • V roce 2021 činil celkový objem andělských investic v USA více než 29 mld USD a financování získalo přes 69 tisíc společností.

» ENGLISH VERSION

Nositelka myšlenky ústavu INBusiness, podnikatelka a risk manažer.