3 chyby v marketingu z pohledu internacionalizace

Jako majitelé malé firmy se musíte dívat za hranice tradičních forem marketingu. Inspirace ze zahraničí je zásadní, ale zároveň matoucí, zvláště pokud se podnikatelé dívají za oceán. Tamní zvyky jsou jiné a audience vnímá prezentační akt také zcela jinak, než jak je tomu v Evropě.

Výsledkem takového konání (kopírování) je vysoká časová náročnost na marketing s nízkou mírou konverze. Náklady sice nejsou vysoké, ale marketing není efektivní. Důvody se ve většině případů opakují a souvisí s velikostí podniku. 

Ústav od svého vzniku provádí hloubkové rozhovory s podnikateli a majiteli malých firem mimo technologický sektor (firmy výrobní, obchodní, firmy ve službách), a to z důvodu absence takových analýz v české republice s cílem zjistit klíčové důvody neefektivity marketingu z pohledu internacionalizace.

Rozhovory jsou součástí strategie ústavu a jsou nadále v procesu, nicméně již nyní známe opakující se společný jmenovatel, který se objevuje a z velké pravděpodobnosti je nositelem nejen nízké efektivity marketingu, ale má negativní přesah do celého podnikání.

Klíčovými chybami tak vyvstávají následující faktory:

  • Špatná volba nástrojů
  • Nevhodná strategie
  • Chybné podnikatelské procesy

Důsledkem těchto chyb jsou níže uvedené důvody:

a) Uplatňované americké strategie, které jsou zasazené do evropského prostředí, potažmo do českého prostředí bez editace s přihlédnutím k etice a zvykům českých spotřebitelů. Více se o této problematice můžete dočíst zde.

b) Aplikování procesů a strategií podnikateli, kteří vedou podnikání jako jediná osoba v organizaci stejným způsobem jako malá firma disponující týmem nebo pracovní skupinou.

Podnikatelé by se měli zaměřit na kvalitní výběr dat, ze kterých čerpají informace a nad relevancí aplikování těchto dat a získaných zkušeností do procesů, které se rozhodli implementovat do firmy.