Inkluze žen v podnikání

Jedním z kroků, jak se vyhnout nerovnosti platů a kariérních sankcí

je pro ženy cesta podnikání. Podpořme je!

Spokojená žena = kvalitní rodina

Rodina je základním stavebním kamenem společnosti. Jako instituce je rodina starší než náboženství či stát. V lidském světě je rodina primární sociální jednotkou, od kterého se odvíjí vše ostatní.

Rodina plní nejdůležitější funkce, a to jakým způsobem je vedena uvnitř se odráží na budoucnosti společnosti. Chceme-li vybudovat lepší svět, musíme pomoci rodinám předávat svým dětem kvalitní duchovní hodnoty, odvahu, sebevědomí, samostatnost, sdílení a umožnit jim přístup ke vzdělání.

Rodina je vysoce soukromý subjekt s nejvyšší mírou autonomie. Podpora žen (matek) má přímý dopad na rodinu a je více než nutná, neboť jsou to právě ony, kdo čelí negativním vlivům ekonomických podmínek, změn trhu práce a existenci kariérních sankcí.

Family Business INBUSINESS

Women & Mother Business

Program pro ženy a podnikající matky obsahuje aktivity a přenášky pro podporu podnikání žen a upozorňuje na nedostatky, které znevýhodňují ženy ve sféře ekonomické (finance, trh práce aj.) a sociální (sankce za mateřství, kariérní propad po rodičovství aj.).

Poskytujeme informace, které odkryvají možnosti podpor v oblasti podnikání žen, ukazují výhody aplikovaných prvků internacionalizace a poukazují na nutnost změny přístupu k ženám v podnikatelském prostředí.

Inkluze žen v podnikání

Česká republika má v oblasti inkluze žen obecně, co dohánět, neboť zaostává za Západní Evropou. Ekonomické rozdíly jsou stále v jejich neprospěch, a ještě více u matek, které se vrací na pracovní trh. V INBusiness upozorňujeme na nutnost podpor žen v podnikání a inkluzi žen oběcně, neboť je klíčová v mnoha dalších oblastech. Jedním z našich nástrojů je iniciativa Women Essential (Women Ess), která poskytuje ženám nad 30 let levnější služby.

Rodinný podnik

Women Ess

Women Ess je iniciativa zavedená ústavem, jejímž cílem je upozornit na ekonomické genderové rozdíly a podpořit matky na RČ a ženy nad 30 let, abychom jim odlehčili od finanční zátěže. Server Business pro společnost uvádí, že ženy v ČR musely v roce 2022 pracovat o 60 dní déle, aby dosáhly stejné odměny jako muži. Ženy v Česku vydělávají v průměru o 20 % méně. Women Ess je iniciativa, která poskytuje ženám lepší ceny za služby, aby tuto mezeru snížila.

Poradenství zdarma

Poskytování konzultačních služeb týkající se strategických cílů podnikání, inovativních metod - Podnikatel 3.0. a podnikatelské internacionalizace, je jednou z aktivit podpory ženské inkluze v podnikání.

Inkluze žen v podnikání

Budujeme médium, které obsáhne informace

a vytvoří síť kontaktů zaměřující se na podporu žen v podnikání a ekonomické oblasti

Pomáháme překonat genderovou propast v podnikání

Ženy čelí v oblasti podnikání mnoha překážkám, se kterými se muži běžně nepotýkají. Existují značné rozdíly související se získáním finančních prostředků, s nedostatkem časových možností a kariérního růstu, neboť ženy jsou většinou těmi, které veškeré tyto aktivity kloubí zároveň s péčí o děti.

Často jsou na to finančně samy, neboť neexistuje zákon, který by oběma rodičům ukládal povinnost podílet se na polovině nákladů dítěte do jeho plnoletosti v případě jejich separace. Ženy, které se rozhodnou podnikat nesou tak mnohem větší riziko, a to i v případě, že partnera mají. Měly by dbát nejen na prevenci proti potenciálním hrozbám, ale také by měly mít možnost se podnikatelsky vzdělávat a kontaktovat mentora aniž by za tento servis musely platit. Měly by vědět, že mají podporu!

Support Women

Západní státy podporují ženy v podnikání

Chceme, aby podporu měly ženy i v Česku

Podpora žen
Ženy ve vědě

Ženy ve vědě mají menší šance na autorství

Trest za mateřství

Ženy ve vědě mají menší šance na autorství. Česko je v Evropské unii ale unikátní. Ve vědě existují tresty za mateřství.

Matky a rodiny mají omezené možnosti

Genderová finanční mezera

O rozdílech souvisejících s pohlavím ve vztahu s úvěrovým trhem se hovoří pramálo. Mnoho žen však díky ekonomickým rozdílům nedosáhne na půjky a nemůže začít podnikat.

Genderová mezera

82 % nákladů na kurz, za vás zaplatí ÚP

Cílem projektu Jsem v kurzu je zvýšení znalostí v oblasti digitálních dovedností. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) za vás zaplatí 82 % až 100 % ceny kurzu do výše 50 000 Kč. Kurz vám vylepší profesní životopis, doplní znalosti nutné pro kariérní růst a zvýší vaši cenu na trhu práce.

Příspěvek na kurz můžete získat ať už pracujete, podnikáte, studujete, jste na rodičovské dovolené nebo práci hledáte.

Projekt pro ženy 35-49 let
z JMK

Pokud chcete zvýšit úroveň jazykových dovedností, máte nyní možnost využít grantového projektu, který je zaměřený na ženy ve věku od 35  do 49 let. Grant ve výši až 80% na jazykové vzdělání. Zájemci mají možnost žádat o 80% dotaci nákladů na vybraný kurz, a to na webu zde:

https://budoucnost-a-rozvoj-dovednosti.eu/