Podnadpis

Pracovní skupina

business internacionalizace

Velké změny neuděláme sami

Jednotlivec má sílu iniciace, ale vždy je zastíněn subjektivní slepotou. Týmová práce vede k lepším výsledkům a efektivitě. Tým uvádí věci do pohybu a realizuje proces. Chceme-li nastavit základy podnikatelské internacionalizace a poskytovat relevantní výstupy, potřebujeme k tomu názory a znalosti expertů napříč celou republikou a vést dialogy s experty ze zahraničí, kteří tuto oblast řeší.

internacionalizace_podnikatelu_01

Globální aktéři soukromé i státní sféra mají dostatek zdrojů, aby proces internacionalizace uvedli do pohybu a soustavně na něm pracovali. Malé a střední podniky takové možnosti často nemají. Nejsou k tomuto procesu vedeny a mnohdy o jeho existenci nemají ani povědomí. Tímto se zvyšují rizika spojená s jejich udržitelností na trhu. Pomožme aplikační sféře etablovat se v prostředí globálních změn.

Pracovní skuipna business internacionalizace

Spolupracujme

Státní instituce, univerzity i soukromý sektor. Ti všichni mají zkušenosti s pojmem internacionalizace a její aplikace do interního prostředí. Pojďme hledat jmenovatele, které jsou společné všem strukturám.

  • Poskytování a výměna dat
  • Komunikace, rozhovory, dialogy
  • Setkání se zástupci skupiny
  • Společné výstupy

Pracovní skupina

Hledáme dobrovolníky a partnery, kteří nám pomohou v otázkách internacionalizace a její implementace do pracovního prostředí. Experty, kteří znají logiku a pochopili nutnost a fungování systému internacionalizace a poskytnou nám svá stanoviska, návrhy, upozorní na slabá místa, pomohou určit rizika a podají příklady z praxe.

Jak podnikat v USA

Pracovní skupina

Cíl projetku

Projekt si klade za cíl posílit české podnikatelské prostředí skrze diskuze a hledání nejlepších alternativ metod internacionalizace, které budou podložeby řádnou expertízou, a to od etablovaných profesionálů, kteří již internacionalizovali prostředí, kde pracují nebo již internacionalizují.

Pracovní skupina

Proč to má smysl?

Soukromý sektor je motorem hospodářského růstu a rozvoje skrze tvorbu pracovních míst, statků, tvorbu veřejných příjmů nezbytných pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí a aplikaci výzkumu a jeho měřitelnosti. Jeho zapojení do procesu internacionalizace je nezbytnou součástí správného fungování celku.

Společně dokážeme víc

602 355 883