Podnikatelé a malé firmy

Centrum pro podporu internacionalizace

podnikatelů a malých firem

Aby se vaše podnikání dostalo na mezinárodní úroveň

Jedním z cílů ústavu je zvýšení relevance podnikatelských kompetencí, profesionality a kompatibility podnikatelů a malých firem v evropském prostředí za účelem zkvalitnění aktivit a procesů, zvýšení ochrany před globálními riziky a vyrovnání evropských rozdílů v podnikatelském prostředí.

Mezinárodní business je významným faktorem rozkvětu národní ekonomiky

Insituty EU se snaží se zveřejňovat co nejvíce informací ve 23 jazycích, avšak jsou postaveni před reálná omezení. Mnoho zpráv mají občané EU k dispozici pouze v anglické, německé či francozské verzi a ještě méně informací mají z oblasti soukromé. Podnikatelé často netuší kolik příležitostí a relevantních informací jim uniká, přičemž dané aspekty mají často přímý dopad na jejich strategická rozhodnutí.

V Česku byla provedena analýza přístupů podnikatelských aktivit k internacionalizaci, která prokázala, že globální přístup k realizaci činností využívá nízký počet podniků. Výzkum potvrdil vysokou různorodost počátku a průběhu procesu internacionalizace a neexistenci univerzálního modelu, který by podnikatelé mohli využít. K rozvoji jejich mezinárodních aktivit je zapotřebí podpora ze stran organizací a institucí.

Family Business INBUSINESS

Programy INBusiness

Naše programy podporují podnikatele na cestě k jejich internacionalizaci. Internacionalizace je klíčem k dlouhodobé udržitelnosti a poskytuje konkurenční výhodu. Díky aktivitám, které děláme ukazujeme podnikatelům proč svůj business internacionalizovat a jak tuto strategii aplikovat v praxi.

  • Co pohání internacionalizaci podniků?
  • Jaká je její úhola v podnikání?
  • Jak může malý podnik internacionalizovat?

Programy zahrnují informační transfer, edukaci, komunikují přípravu i proces implementace. Výsledkem je podnikatel, který má sklon inovovat ve vztahu k internacionalizaci a podpory kvality prostředí.

Metodologie business internacionalizace

V západních zemí je diagostika nástrojů, které pomáhají podnikatelům v mnoha oblastech běžnou praxí včetně apelu internacionalizace. V České republice takové metody nejsou. Téma internacionalizace je nové, sotva viditelné a v oblasti podnikání se téměř nevyskytuje.

 

internacionalizace_podnikatelu_01

Díky finanční podpoře budeme schopni vytvořit výstup, který obsáhne proces a metody, na jehož základě bude moci i malá firma aplikovat prvky internacionalizace do svých strategií a podpořit rozvoj a udržitelnost. 

Společně čelíme výzvám mezinárodního postavení

INBusiness osvěta

Business internacionalizace

Přednáška, která předává účastníkům jedinečný pohled na podnikání v evropské perspektivě. I malé podnikání může internacionalizovat. Řeší orientaci na poli internacionalizace a ukazuje, jak tuto strategii začít aplikovat do podnikání a firemního prostředí.

Inkluzivní podnikání

& inkluze žen

Přádnášky a zprostředkování informací určené podnikatelům, firmám a manažerům. Zaměřujeme se na problematiku inkluzivního podnikání a inkluze žen ve firemním prostředí.

Rodinný podnik

Inovujeme architekturu podnikatelského prostředí

Vlastnost 50%

Éter podnikatelské internacionalizace má pozitivní dopad na společnost a rodinu, protože klade důraz na sladění rodinného a pracovního života, zasahuje do problematiky společenské skrze širší cíle, do spektra ekonomických rozdílů žen a mužů a apelu na ochranu planety, čímž dochází ke zvýšení kvality společenského života. Internacionální myšlení umožní podnikatelům získat nadhled nad osobními cíli, neboť takové myšlení řeší rovněž společenské otázky a otevírá nové příležitosti, protože ukažuje dívat se na podnikání komplexně.

Czech republic internationalization business

Podpora podnikatelů

v Česku

Podnikání, které má etický přesah

INBUSINESS_podnikani
Inkluzivni_podnikani_02

Strategie inkluzivního podniku je příležitost

Inkluzivní podnikání

Podnikání dokáže nejen generovat zisk a poskytovat blaho, ale může souvstažně řešit mnohem širší problémy, které budou přínosem pro společnost.