Podnadpis

Podnikatelská Internacionalizace

Program P.I.

Program podnikatelské internacionalizace zahrnuje soubor plánovaných projektů, které jsou koordinovaně řízeny a realizovány s cílem dosáhnout cílů v rámci strategie ústavu.

Osvěta v podnikání

Program je součástí strategie osvěty podnikatelské internacionalizace, jež má za cíl dostat tuto oblast více do povědomí zejména na těchto úrovních.

Úroveň první: Uchopit téma P.I. a dostat ho skrze články a klíčová slova do vyhledávačů, aby se tato oblast více otevřela českému prostředí.

Úroveň druhá: Dostat téma do komunikační roviny mezi podnikatele a podnikatelské komunity. Šíření tématu a otevírání spoluprací.

Úroveň třetí: Komunikovat toto téma s profesionálními subjekty jako jsou státní i nestátní aktéři, univerzitní a aplikační sféra.  

Zde k dispozici:

Akční plán pro rok 2023

Akční plán ústavu definuje akce a iniciativy nutné k dosažení strategických cílů, mise a vize ústavu. Pomocí strategického plánování vytyčuje mantinely pro jednotlivé akční kroky, které činí cíle realističtější a umožňuje lépe porozumět vztahu mezi výkonem a předpokládaným výsledkem pro aktéry vně i uvnitř ústavu. Porozumění aktivit ústavu je klíčové a podporuje lepší odhodlání, kreativitu i inovativní řešení, aby byl možné téma podnikatelské internacionalizace úspěšně šířit a popularizovat.

Vlastnost 100 %
Akční plán INBusiness 2023
  • Akční plán

    Abychom byli schopni poskytovat řádné a relevantní výstupy pro tvorbu edukativních materiálů, metodik a uchopení strategie internacionalizace pro podnikatele a malé firmy (Small Business) v Česku, je nutné aktivně se podílet na rozvoji mezinárodních znalostí v oblasti internacionalizace podnikání.

Internacionalizace podnikání

Cíl osvěty

Cílem osvěty podnikatelské internacionalizace je posílit české podnikatelské prostředí skrze transformaci znalostí a zkušenosti problematiky do strukturovaných manuálů, které budou uchopitelné a srozumitelné podnikatelům tak, aby je mohli jednoduše implementovat do svých strategií.

Internacionalizace podnikání

Proč to má smysl?

Soukromý sektor je motorem hospodářského růstu a rozvoje skrze tvorbu pracovních míst, zboží, služeb a tvorby veřejných příjmů nezbytných pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Nelze na něj již pohlížet jako na poskytovatele zdrojů z pohledu státních a multilaterálních institucí, je na čase se zasadit o to, aby se soukromý sektor stal rovnocenným partnerem.

Internacionalizace podnikání

Pohled z detailu

Partnerství, matchmaking, one-person business, female business, inkluzivní podnikání, sdílený business, bilaterální spolupráce, test marketing, business angels, světová kariéra v businessu a mnoho dalších témat, která Češi takřka neznají nebo netuší, jak by jim mohla prospět. Konkurence je zakořeněný výraz, který je uplatňován tam, kde může vznikat partnerství, neboť svět se mění a nabízí možnosti. Chceme, aby je podnikatelé viděli.

Společně dokážeme víc

602 355 883