Podnadpis

Podnikatelská Internacionalizace

Program P.I.

Program podnikatelské internacionalizace zahrnuje soubor plánovaných projektů, které jsou koordinovaně řízeny a realizovány s cílem dosáhnout cílů v rámci strategie ústavu.

Osvěta v podnikání

Program je součástí strategie osvěty podnikatelské internacionalizace, jež má za cíl dostat tuto oblast více do povědomí zejména na těchto úrovních.

Úroveň první: Uchopit téma P.I. a dostat ho skrze články a klíčová slova do vyhledávačů, aby se tato oblast více otevřela českému prostředí.

Úroveň druhá: Dostat téma do komunikační roviny mezi podnikatele a podnikatelské komunity. Šíření tématu a otevírání spoluprací.

Úroveň třetí: Komunikovat toto téma s profesionálními subjekty jako jsou státní i nestátní subjekty a univerzitní a aplikační sféra.  

Zde k dispozici:

Akční plán pro rok 2023

Akční plán ústavu definuje akce a iniciativy nutné k dosažení strategických cílů, mise a vize ústavu. Pomocí strategického plánování vytyčuje mantinely pro jednotlivé akční kroky, které činí cíle realističtější a umožňuje lépe porozumět vztahu mezi výkonem a předpokládaným výsledkem pro aktéry vně i uvnitř ústavu. Porozumění aktivit ústavu je klíčové a podporuje lepší odhodlání, kreativitu i inovativní řešení, aby byl možné téma podnikatelské internacionalizace úspěšně šířit a popularizovat.

Vlastnost 92%
Akční plán INBusiness 2023
  • Akční plán

    Abychom byli schopni poskytovat řádné a relevantní výstupy pro tvorbu metodik a uchopení strategie podnikatelské internacionalizace pro podnikatele a MSP v českém prostředí, je nutné aktivně se podílet na rozvoji globálních znalostí v oblasti internacionalizace podnikání.

Internacionalizace podnikání

Cíl osvěty

Cílem osvěty podnikatelské internacionalizace je posílit české podnikatelské prostředí skrze transformaci znalostí a zkušenosti problematiky do strukturovaných metodik, které budou uchopitelné a srozumitelné podnikatelům tak, aby je mohli jednoduše implementovat do svých strategií.

Internacionalizace podnikání

Proč to má smysl?

Soukromý sektor je motorem hospodářského růstu a rozvoje skrze tvorbu pracovních míst, zboží, služeb a tvorby veřejných příjmů nezbytných pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Nelze na něj již pohlížet jako na poskytovatele zdrojů z pohledu státních a multilaterálních institucí, je na čase se zasadit o to, aby se soukromý sektor stal rovnocenným partnerem.

Internacionalizace podnikání

Pohled z detailu

Partnerství, matchmaking, one-person business, female business, inkluzivní podnikání, sdílený business, bilaterální spolupráce, test marketing, business angels, světová kariéra v businessu a mnoho dalších témat, která Češi neznají nebo nevědí, jak by jim mohla být ku prospěchu. Konkurence je zakořeněný výraz, který je uplatňován tam, kde může vznikat partnerství, neboť svět se mění a nabízí možnosti. Chceme, aby je podnikatelé viděli.

Společně dokážeme víc

602 355 883