INBusiness LIDEM

Myslete evropsky!

Internacionalizace je skutečností. V osobním životě i v podnikání. Existuje předpoklad, že podnikání je přímo uměrné internacionalizaci. Je ovlivňováno faktory, které působí na jeho proces, tedy i na proces internacionalizace.

Web pro veřejnost

Naším cílem je vybudovat prostor, kde se každý občan seznámí s problematikou internacionalizace jako součástí života, kariérního rozvoje i jako součásti podnikání.

inbusiness
Internacionalizace podnikání

Manuál pro podnikatele

Podnikatelé a firmy čelí výzvám, které s sebou přináší globální vlivy a technologické změny. Přijímají opatření, inovují a upravují obchodní modely. Ústav se proto rozhodl zpracovat manuál, který pomůže podnikatelům, mikropodnikům a malým firmám s orientací, ukáže příležitosti a poskytne jim pomoc na cestě k internacionalizaci v rané fázi.

  • Úvod do problematiky
  • Internacionalizace v Česku
  • Jak zahájit internacionalizaci
  • Proces internacionalizace

Výstupy pro veřejnost

Naše činnost je založena na sběru informací zaměřených na podnikatelskou internacionalizaci, jeji obsah a implementaci do podnikání a prostředí firem.

INKLUZE V PODNIKÁNÍ
Network Day ZA HRANICE

"ZA HRANICE"

Ústav plánuje rozšířit  téma podnikatelské internacionalizace také mezi živnostníky a studenty.

V roce 2024 bude první networking nesoucí toto vlajkové téma, vůbec první event zabývající se problematikou podnikatelské internacionalizace v jejím základu.

Cíl projetku

Projekt INBusiness lidem má za cíl osvětu problematiky internacionalizace samotné a podnikatelské internacionalizace, kde každý občan bude moci získat informace, a to na samostatném webovém rozhraní v jednoduché formě.

Seznámit veřejnost s pojmem internacionalizace, s příležitostmi a možnostmi, které nabízí a jak ji využít v životě a kariérním rozvoji. Zpřístupnit informace o internacionalizaci v oblasti podnikání, o příležitostech a hrozbách, které souvisí s globálními vlivy ovlivňující podnikatele a MSP, a jak jim díky internacionalizaci čelit.

Proč to má smysl?

Česká republika je součástí Evropské unie, je sousedem států, je aktérem na mezinárodním poli, je exportérem a místem vzdělání a kariérního rozvoje pro studenty z celého světa. Je součástí celku a hlavně součástí Evropy.

Chceme-li, aby naše společnost vzkvétala, musíme mít evropský nadhled. Musíme se podílet na tvorbě lepšího prostředí pro rodiny a zasadit se o transfer toho nejlepšího z nás do tohoto celku, abychom vytvořili synergii.

 Chceme veřejnosti podat pomocnou

ruku na poli internacionalizace